ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลิงก์รายละเอียด : https://socantnet.org/2021-change/call-for-papers/?fbclid=IwAR0ul5acoFbpwqyeDjhPZEeMR4KTziGc3qJ3lbzdBCAszVOssC9Ebc-OaKc