กำหนดการการเปิดรับสมัคร TCAS64 ‼️ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564‼️กำหนดการการเปิดรับสมัคร TCAS64 ‼️ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564

💡รอบที่ 1 ( portfolio ) ซึ่งเปิดรับจำนวน 5 สาขาวิชา น้องๆ สามารถดูรายละเอียด จำนวนรับ และคุณสมบัติ ได้ดังนี้

สาขาวิชาโบราณคดี 👉🏻 https://drive.google.com/…/1briKNJKCUp_m61lAOE…/view…
สาขาวิชาภาษาไทย 👉🏻 https://drive.google.com/…/1Wp7DQzbT…/view…
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 👉🏻 https://drive.google.com/…/1hLsS8txdGPnUuTqdlr7…/view…
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 👉🏻 https://drive.google.com/…/19csZRgSmhiBo0iztILl…/view…
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 👉🏻 https://drive.google.com/…/1KRwuUbvQqR1S7oeFbJj…/view…
น้องๆ​ ที่สนใจสมัครในรอบนี้​ 📍สามารถส่ง​ portfolio​ ได้ตั้งแต่วันที่​ 5​ มกราคม​ 2564​ ถึง​ 27​ มกราคม​ 2564📍

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 081 891 9240 หรือ

Facebook: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ