โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 97 ปีศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เเละทำบุญคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะโบราณคดี จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 97 ปีศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เเละทำบุญคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ