โครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 คณะโบราณคดี จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม