งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชุมชน คน มัสยิด “ชีวิตที่สุวรรณภูมิ”วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ The Pavillion ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชุมชน คน มัสยิด “ชีวิตที่สุวรรณภูมิ” และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการเด็กทุนปั้นย่าน ที่เกิดจากการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ไอคอนสยามและนักศึกษาคณะโบราณคดีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนี้ คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร คุณวดี ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสนับสนุนสังคม บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกูรเมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ร่วมในงานดังกล่าว

ขอบคุณภาพจาก ไอคอนสยาม