รับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1



📌นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อ สามารถรับบัตรนักศึกษาได้ ในวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 ที่ ห้อง 108 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

📌รับด้วยตนเองเท่านั้น

📌นำบัตรประชาชน ตัวจริงมาเป็นหลักฐาน