ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 097-039-0515

 

63นักวิชาการอุดมศึกษา