คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 097-039-0515 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

63PR_นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

63นักวิชาการอุดมศึกษา