ตารางสอนประจำภาคการศึกษาต้น​ ปีการศึกษา​ 2563​ คณะโบราณคดีตารางสอนประจำภาคการศึกษาต้น​ ปีการศึกษา​ 2563​ คณะโบราณคดี