ทุนให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักศึกษาคณะโบราณคดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19📣ประชาสัมพันธ์📣
คณะได้ดำเนินการโอนเงินทุนให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักศึกษาคณะโบราณคดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศ ทั้งหมด จำนวน 42 ราย เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว