ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน
บริษัท ปรียะกิจ จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ และรายงาน สามารถติดต่ได้ที่ คุณดาว หมายเลขโทรศัพท์ 083-050-0716 เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือ ส่ง Resume ไปที่ E-mail : hr.preyakij@gmail.com