“เว้นระยะห่างแต่ไม่เว้นระยะห่วง”แคมเปญ “เว้นระยะห่างแต่ไม่เว้นระยะห่วง”
เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลกับผู้คนทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่นักศึกษาคณะโบราณคดี โดยในขณะนี้ มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบสูงในการใช้ชีวิตจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
นักศึกษาหลายคนที่เคยมีรายได้จากการทำงานพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน ในปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาหลายคนที่เคยมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการจ่ายค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ในปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาหลายคนที่เคยมีเงินซื้ออาหารการกินได้อย่างอิ่มสบาย ในปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาหลายคนที่เคยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากครอบครัว ในปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาหลายคนกลับภูมิลำเนาไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนี้
เมื่อนักศึกษาคือส่วนหนึ่งของเรา เมื่อเราคือส่วนหนึ่งของโบราณคดี ช่วยกันแชร์ ช่วยกันแคร์ เพื่อระดมทุนให้น้องที่ประสบปัญหา ผ่านบัญชีกองทุนโบราณคดี ไม่มีน้ำตา (คณะโบราณคดี) ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 224-6-01186-1
เพราะ BORAN, WE Care
*เมื่อโอนเงินเข้าบัญชี ขอให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่กล่องข้อความของ FB คณะโบราณคดี พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อที่ทางคณะจะได้ส่งหนังสือขอบคุณ ทั้งนี้จดหมายขอบคุณจากทางคณะฯไม่สามารถใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้
ขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยค่ะ