แนวทางการยื่นเอกสารคำร้องของนักศึกษาในเดือนเมษายน​ 2563​แนวทางการยื่นเอกสารคำร้องของนักศึกษาในเดือนเมษายน​ 2563​
(สำหรับคำร้องขอลาออก​ ทางคณะฯ ขอสอบถามแนวทางจากมหาวิทยาลัยให้แน่ชัดอีกครั้ง​และจะแจ้งทราบภายหลัง)