นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ฟรี!!!นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ฟรี!!! ที่ ห้องพยาบาล วังท่าพระ (ศร.3101)