ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะโบราณคดียินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน #DEKBoran67