ข่าวฝากจากงานกิจการพิเศษของคณะโบราณคดี #70ปีโบราณคดี มาจ้าๆๆๆ เริ่มแล้วกับกิจกรรมต้อนรับวาระ 70 ปีคณะโบราณคดี ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 คณะโบราณคดี ได้จัดกิจกรรมในโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ หัวข้อ “ตลาดน้อย : ขนมโบราณ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และสุขภาวะชุมชน”ข่าวฝากจากงานกิจการพิเศษของคณะโบราณคดี #70ปีโบราณคดี
มาจ้าๆๆๆ เริ่มแล้วกับกิจกรรมต้อนรับวาระ 70 ปีคณะโบราณคดี ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 คณะโบราณคดี ได้จัดกิจกรรมในโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ หัวข้อ “ตลาดน้อย : ขนมโบราณ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และสุขภาวะชุมชน” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือคณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก The University of North Carolina at Chapel Hills จำนวน 22 คน ร่วมเดินชมสถานที่ต่างๆ ในตลาดน้อย ได้แก่ วัดกาลหว่าร์ ร้านเบเกอรี่ชื่อดังแต้เล้าจิ้นเส้ง (มีกิจกรรมทำขนมไหว้พระจันทร์) และบ้านโซวเฮงไถ่ โดยมีคณาจารย์ในคณะโบราณคดีทำหน้าที่บรรยาย ได้แก่ อาจารย์ภูมิ ภูติมหาตมะ ผศ.ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง และผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และมีนักศึกษาจากคณะโบราณคดีร่วมทีมในการประสานงาน 5 คน ทั้งนี้ผู้ประเมินทุกท่านประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก และยังได้เขียนรีวิวทำให้คณะผู้จัดงานใจฟูกันเลยทีเดียว เช่น
• I thought that the tour was amazing and the information about the history of many different places was great. The only thing that I can say is that I wish there was more!
• I enjoyed seeing a few inner aspects to places in Bangkok I might’ve not found if I wasn’t with this special group tour! Thank you so much! I wish there was a date to meet up again in the month we are here!