ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ On campus เเละออนไลน์