สวัสดีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดีทุกท่าน ทางสโมสรนักศึกษาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะโบราณคดี พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และมินิคอนเสิร์ตจากวง Duckson 15 มีนาคม 2567📢 สวัสดีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดีทุกท่าน
ทางสโมสรนักศึกษาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะโบราณคดี
พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 🌟 และมินิคอนเสิร์ตจากวง Duckson 🎙️
📍 15 มีนาคม 2567 ณ ลานสนามบาส มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
“สานสัมพันธ์ ฉันโบราณ”