ขยายเวลารับสมัครถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้อักษรโบราณ: อักษรพราหมี (ZOOM) เนื่องในโอกาส 50 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้อักษรโบราณ: อักษรพราหมี (ZOOM)
เนื่องในโอกาส 50 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

💻 อบรม วันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 มีนาคม 2567
เวลา 08.30-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง

💰 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

👨‍🏫 วิทยากร โดย กลุ่ม สกอ
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ

📲 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

*****รับจำนวนจำกัด*****

https://docs.google.com/…/1DQRlWc_R9xLYSjb…/viewform…

เอกสารโครงการ
https://drive.google.com/…/1g0W7ZIC-tZjXf2…/view…

ผู้ที่ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วสามารถแอดเฟซบุ๊กกลุ่มได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินแล้ว จะกดอนุมัติเข้ากลุ่มต่อไป

https://m.facebook.com/groups/2931216570353492/?ref=share&mibextid=NSMWBT