มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Significance of Vipassanมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Significance of Vipassana Meditation for Wellbeing & Global Peace” วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
“Significance of Vipassanมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
“Significance of Vipassana Meditation for Wellbeing & Global Peace”
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ
………………………………………………..
Silpakorn University and several other organisations that had the privilege to collaborate with him, deem it appropriate to organise a special event titled
International Symposium “Significance of Vipassana Meditation for Wellbeing & Global Peace”
27th February, 2024 09.00 am – 05.00 pm
Venue: Silpakorn University Auditorium Hall, Bangkok, Thailand
Organized by
The International Buddhist Confederation (IBC), Ministry of Culture, Government of India, Embassy of India, Bangkok, Thailand and Faculty of Archaeology, Silpakorn Universitya Meมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
“Significance of Vipassana Meditation for Wellbeing & Global Peace”