โครงการวิจัย เรื่อง มนุษยธรณี: สภาวะยกไว้นในอาชญนิยายชุด “วินเซนต์ คันวีโน” ของคริสโตเฟอร์ จี. มัวร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

วิชาประจำภาควิชา: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี : 2564


ไฟล์ข้อมูลวิจัย คลิกที่นี่