แนวคิดและวิธีการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Concepts and Methods of Local History โดย อ.สิริวรรณ สิรวณิชย์


อาจารย์ : อ.สิริวรรณ สิรวณิชย์

วิชาประจำภาควิชา: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ปี : 2565


ตำรา_อ.สิริวรรณ สิรวณิชย์ (ฉบับเผยแพร่เวบคณ