อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ The first lithic industry of mainland Sotheast Asia : Evidence of the earliest hormin in a tropical context


ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์

วิชาประจำภาควิชา: โบราณคดี

ปี : 2022


ลิ้งค์ข้อมูลบทความ คลิกที่นี่