ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : พหุกรณีศึกษา (งานวิจัยบุคลภายนอก)


ผู้จัดทำ : รัชภูมิ ทรงสำราญ

วิชาประจำภาควิชา: คณะจิตรกรรม ปาติมากรรมเเละภาพพิมพ์

ปี : 2563


ข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่